KONTAKTY

ZŠ Chabařovice

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

Ředitel školy

Mgr. Josef Kusebauch

Zástupce ředitele školy

Mgr. Dagmar Brožová

Výchovný poradce pro I. stupeň a koordinátor EVVO

Mgr. Milena Tourková

Výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Jiří Morávek

Koordinátor primární prevence a školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová

Sekretářka

Vlasta Tovarová

Školní družina a klub

Lenka Najmanová

  • Vedoucí vychovatelka
  • telefon: +420 607 108 276

Školní jídelna

Vedoucí: Zdeňka Rohlíčková

Omluvy žáků

 

  • telefon: +420 475 225 186
TOP });