KONTAKTY

ZŠ Chabařovice

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

Ředitel školy

Mgr. Dagmar Brožová

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň

Mgr. Jiří Morávek

Výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Milena Tourková

Výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Jiří Morávek

Koordinátor primární prevence a školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová

Sekretářka

Vlasta Tovarová

Školní družina a klub

Lenka Najmanová

  • Vedoucí vychovatelka
  • telefon: +420 607 108 276

Školní jídelna

Vedoucí: Zdeňka Rohlíčková

Omluvy žáků

 

  • telefon: +420 475 225 186
NAHORU