KONTAKTY

ZŠ Chabařovice

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

  • Masarykova 559, Chabařovice, 403 17
  • IČO: 709 44 105 RED IZO: 600 085 562, IZO: 102 517 398
  • telefon:+420 475 225 186
  • Datová schránka: x4giw33

Ředitel školy

Mgr. Dagmar Brožová

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň

Mgr. Jiří Morávek

Výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Milena Tourková

Výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Jiří Morávek

Koordinátor primární prevence a školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová

Sekretářka

Vlasta Tovarová

Školní družina a klub

Lenka Najmanová

  • Vedoucí vychovatelka
  • telefon: +420 607 108 276

Školní jídelna

Vedoucí: Zdeňka Rohlíčková

Omluvy žáků

 

  • telefon: +420 475 225 186
NAHORU