METODIK PREVENCE

Škola

Metodik prevence

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

Více na  wiki.rvp.cz

Na naší škole tuto činnost vykonává:

Sylva Přikrylová

  • Konzultační hodiny:
  • Středa 13.30 – 14.30
  • nebo po telefonické domluvě na čísle +420 475 225 186

Plán primární prevence

TOP });