‌Čarodějnický rej v přípravné třídě

V pátek 29.4. si děti z přípravné třídy užily čarodějnický rej. Děti převlečené za čaroděje a čarodějky skládaly velmi těžkou zkoušku v letu na koštěti, během které musely zdolat obtížné překážky. V průběhu dne se naučily zaklínadla a vyzkoušely jejich funkčnost, uvařily si lektvar z hadího slizu, vílího prachu, žabí krve a netopýřího prachu. V neposlední řadě hledaly havěť, která k nám do třídy zavítala. Na závěr dostaly vysvědčení za složenou zkoušku z čarodějnických dovedností.