Antikvariát

Dne 5. a 7.2. se o velké přestávce v prvním patře školy uskutečnila akce s názvem Antikvariát. Žáci
měli možnost prodat či koupit za přiměřený obnos knihu nebo časopis. Kontakt s knihami je důležitý
zvláště pro žáky 1. stupně, kteří si svůj vztah k četbě postupně vybudovávají. Je proto dobré, pokud
se jim do rukou dostane kniha, kterou četl třeba jejich starší spolužák.

Hana Pelcová
Jiří Morávek