Bezpečný pes

V pondělí 14. 10. 2019 jsme v naší škole přivítali Bezpečného psa. Šlo o zábavně-naučný program, který vznikl jako reakce na šířící se paniku ze stále více medializovaných útoků psa na člověka. Během lekce nás lektorka seznámila s teorií zaměřenou na fyziologii, morfologii, obecnou kynologii, výcvik psů, základní rozdělení plemen a jejich využití v praxi. Vše bylo doplněno ukázkami práce se psy. Důraz byl kladen na zásady bezpečnosti při kontaktu se psy, ať již vlastními nebo cizími. Děti se učily poznávat řeč psího těla, mimiku a varovné signály. Osvojily si techniky, které jim pomohou chránit důležité části těla v případě útoku psa. Naučily se také, jak takovému útoku předcházet.

Mgr. Jana Šromová