Fotografie přírody od našich dětí

Na konci listopadu jsme měli za úkol vytvořit nejbarevnější – nejzajímavější fotografii přírody.