Přednáška Fake news a dezinformace

Dne 13.2. proběhla na naší škole přednáška na téma Fake news a dezinformace. Žáci se v jejím
průběhu seznámili s těmito pojmy, byly jim prezentovány ukázky falešných zpráv a záměrných
dezinformací, poplašných zpráv. Velmi zajímavou aktivitou bylo zkoumání fotografií za účelem
odhalení jejich pravosti. Tato přednáška byla cenným přínosem ke vzdělávání žáků v rámci mediální
výchovy. Děkujeme panu lektorovi za zajímavé podněty a paní Beránkové za organizaci celé akce.

Jiří Morávek