Rosehill

Prvňáci letos navštívili indiánskou vesničku Rosehill, která se nachází nedaleko Děčína. V krásné přírodě mohli poznat, jak kdysi žili prérijní indiáni, kočovní lovci bizonů. Viděli dobově zařízené stany teepee, do kterých mohli nahlédnout, dále indiánské oblečení a čelenky, hračky, zbraně i hudební nástroje. Poslouchali zajímavé povídání o historii indiánských kmenů a osidlování Ameriky bělochy. V další části programu žáci poslouchali indiánskou hudbu a dokonce se i naučili společnou píseň. Neméně zajímavý byl Orlí a Bizoní tanec, některé z tanců si pak žáci mohli vyzkoušet. Nejvíce je ale zaujalo divadlo ze života indiánů. Nakonec mohli přihlížet k rozdělání ohně starým způsobem nebo si zakoupit místní suvenýry.

Program byl dětem ušit na míru a všichni jsme z výletu odjížděli s nadšením.

  • CLIENT žáci
  • YEAR 19. 6. 2018
  • WE DID ZŠ Chabařovice
  • CATEGORY