Školní akademie

Ve středu 15. května se uskutečnila v KD Zátiší oblíbená kulturní akce naší školy- akademie. Dopoledne proběhla generální zkouška, kdy účinkující předvedli jednotlivá vystoupení svým spolužákům a večer v 17:00 vypukla akademie naplno pro rodiče a známé.

Tentokrát si vystoupení připravilo celkem 10 skupin a bylo opravdu na co se dívat. Představili se nám žáci téměř všech ročníků a k vidění bylo několik tanečních vystoupení, divadelní představení, sbor a písničky s pohybovým doprovodem. Je až neuvěřitelné, že jsou žáci i učitelé každý rok schopni vymyslet neokoukaná čísla, a akademie je tak originální a jedinečná. Na závěr nechyběl ani společný tanec deváťáků, kteří se takto symbolicky rozloučili se základní školou.

Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím za kvalitní vystoupení. Velký dík patří žákům 9. ročníku Nikole Kusebauchové a Janu Tvrdíkovi, kteří celou akci vtipně odmoderovali. Dále všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě akce podíleli, a v neposlední řadě všem kolegům, kteří vystoupení s žáky připravili.

 

Mgr. Kateřina Smržová