Strom života

Ve čtvrtek 4.4. se konal tradiční projekt nazývaný Strom života, při kterém žáci první a deváté třídy společně vysázeli dvacet nových stromků v lesoparku Friedrich v Chabařovicích. Starší žáci se zapojili tím, že připravili místo pro výsadbu. Následně našim prvňáčkům pomohli se zasazením jednotlivých stromků. Ty nám opět připravil pan Nergr, kterému tímto děkujeme.

Žáci prvních tříd na získané zkušenosti navázali i dalšími aktivitami s jejich třídními učitelkami. Věříme, že tato akce pozitivně formuje vztah dětí k přírodě.

Jan Šulc