Zeleninový den

Ve čtvrtek 24.října jsme si ve druhé třídě udělali projektový den, kde hlavní roli hrála zelenina. Neučili jsme se tedy podle předmětů v rozvrhu, ale ponechali jsme volné hranice tomuto lákavému námětu. Začali jsme zpěvem o Nanynce, která šla do zelí. To jí ale Pepíček nerozšlapal, protože jsme ho mohli spatřit na našem „pultu“, stejně tak jako rajče, petržel, česnek a další druhy zeleniny, které si děti přinesly z domova. Zeleninu jsme pak třídili do skupin podle části, kterou jíme. Pak přišly na řadu hry smyslů – děti poznávaly zeleninu po hmatu, po čichu a také po chuti. Z jazykového hlediska děti také nezahálely – hledaly zeleninu ve větách anebo určovaly, které slovo nepatří do řady. Paměť procvičily při hře, kde si musí zapamatovat co nejvíce druhů zeleniny. Finanční gramotnosti a zároveň počtům se učily při hře na obchod. Děti se ujaly rolí prodavačů a zákazníků, ocenily si své zboží a s pomocí své osobní pokladničky nakupovaly zeleninu. Na závěr přišlo na řadu modelování, ze kterého byly děti asi nejvíce nadšeny. Vytvořily skvostné modely různých druhů zeleniny, které jsme si pak položili na výstavku. Zeleninový den sklidil u dětí úspěch a rozhodně budeme brzy něco podobného opakovat.

Hana Melicharová