ŠKOLNÍ PARLAMENT

Žáci

Co je žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...)
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...)
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Žákovský parlament v naší škole v roce 2019/2020

- tento rok pro žáky od 6. do 9. třídy

- náplň parlamentu: iniciativa žáků, zapojení do školních akcí, pomoc s přípravou školních akcí, žáci budou mít možnost částečně rozhodovat o dění ve škole (malování, nábytek atd)

- schůzky o velké přestávce jednou za 14 dní

- ve třídě si žáci zvolí 2 zástupce

- žáci, kteří mají zájem o práci v parlamentu, se budou před třídou prezentovat, aby přesvědčili své spolužáky, proč právě oni by měli třídu zastupovat

- žáci v parlamentu by měli být komunikativní, nápomocní, schopní spolupráce s ostatními žáky i učiteli

- po zasedání prezentují informace své třídě

- jednou za rok bude „noční zasedání“, neboli „přespávačka“ ve škole, žáci se budou podílet na organizaci

- výlety a besedy s politiky (Parlament ČR atd.), odpolední setkání

- koordinátory parlamentu jsou: paní učitelka Prokešová a pan učitel Ivančo

- na prvním zasedání si zvolíme předsedu, místopředsedu a zapisovatele

TOP });