VOLNÁ MÍSTA - ŽÁCI

Škola

Volná místa pro žáky

Hlavním cílem naší školy je příprava našich žáků pro další studium a život. Nabízíme:

  • přátelské prostředí ve škole s dlouhou a bohatou historií
  • individuální přístup
  • péči věnujeme i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným
  • řadu zajímavých akcí a kroužků
  • kvalitní stravování

Než se rozhodnete, chceme vás informovat, že netolerujeme záškoláctví a jiné nevhodné projevy. V takových případech spolupracujeme s Odborem kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem. Výuka u nás je přiměřeně náročná, což se odráží ve výsledcích našich bývalých žáků na dalších stupních vzdělávání.  V případě zájmu volejte +420 602 149 049 (ředitelka školy).

TOP });