EU peníze školám

1.9.2019 vstoupila naše škola do pokračování projektu EU peníze školám.

Tentokrát jsme byli odvážnější a pořídili jsme pro žáky dvacet tabletů, které obohatí vyučování. K dispozici je také školní asistent, kariérní poradce a nově speciální pedagog. Školní asistent pomáhá pedagogům při úkonech, které se netýkají přímo vyučování, a umožňuje jim, aby měli více času na přípravu na vyučování a další učební aktivity. Kariérový poradce vede zase pohovor se žáky deváté třídy, aby se společně zamysleli nad jejich dalším pracovním směřováním. Speciální pedagog má pomoci dětem při přechodu z mateřské školy na základní školu a také se zaměří na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Může pomoci například s rozvojem řeči, která je v procesu učení klíčová, pomáhá odstranit oslabení dílčích funkcí, které jsou důležité pro zdravý rozvoj dítěte.

Tento projekt není podmíněn žádnou spoluúčastí ze strany zřizovatele, proto jsme rádi, že můžeme žákům naší školy dopřát tento „nadstandard“ bez zátěže městské pokladny.

Mgr. Jiří Morávek, zástupce ředitele