PROJEKTY

Škola

Moudrá sova

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007543

Datum zahájení: 1.9.2017
Datum ukončení: 31.8.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků.

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013867

Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 31. 8.  2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s veřejností.

NAHORU