Setkání s historikem

Dne 5.3. se uskutečnila pro žáky 7. třídy beseda s historikem. Mgr. David Tomíček, Ph.D. , člen katedry historie Filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, navštěvuje naši školu už několik let a vždy má připraveno zajímavé téma týkající se středověké kultury.  Jeho přednášky jsou zpestřením výuky dějepisu a motivují žáky k zájmu o tento předmět. Rád bych mu touto cestou vyjádřil svou vděčnost.

Jiří Morávek