Taneční vystoupení žáků na Přehlídce pohybových skladeb

Žáci 5. B s podporou Zdendy Smrže, Nikolky Jandákové a Adélky Šimkové vyrazili opět na Přehlídku pohybových skladeb na UJEP. Pod záštitou Katedry tělesné výchovy a sportu UJEP se konal již 20. ročník a žáci tam již sedmým rokem reprezentovali naši školu předtančením. O choreografii se jako vždy postarala Pája Macáková, na nácviku spolupracovali Ivanka Krycnerová, Roman Kepič a Sylva Přikrylová, pedagogové již zmíněné třídy. Skladba je nazvána Tanec na rozloučenou, neboť pro naši třídu je to opravdu tanec poslední. Někteří se chystají k přijímacím zkouškám na gymnázium, někteří budou u nás pokračovat na 2. stupni. Touto cestou si dovoluji poděkovat nejen svým kolegům, kteří vždy se mnou drží partu, ale i těm skvělým dětem, které se ve třídě sešly a od první třídy táhnou za jeden provaz. A neposlední řadě děkuji jejich báječným rodičům, kteří nás vždy podpořili a ve všem nám pomáhali.

Sylva Přikrylová